U toku 2016. godine realizovali smo sledeće velike projekte:


-DGM Bijeljina

-DGM Bačka Palanka

-DGM Novi Sad

-Gasovod visokog pritiska Bačka Palanka-Bač

  REFERENCE

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998.

1997.