U toku 1998. godine realizovali smo sledeće velike projekte:

- distributivna gasna mreža - Gložan (17.000m)
- distributivna gasna mreža - Čardak/Novi Sad (10.500m)
- distributivna gasna mreža - Bocke/Novi Sad (9.000m)
- distributivna gasna mreža - Petrovaradin (4.000m)U toku 1999. godine realizovali smo sledeće velike projekte:

- gasovod srednjeg pritiska - Bački Petrovac - Maglić (9.100m)
- distributivna gasna mreža - Adice I faza (8.400m)
- distributivna gasna mreža - Šumice I faza (3.150m)

  REFERENCE

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998.

1997.