U toku 2012. godine realizovali smo sledeće velike projekte:


- distributivna gasna mreža - Gajdobra (19.150 m)

- distributivna gasna mreža - Nova Gajdobra (11.400 m)

- distributivna gasna mreža - Bijeljina - BiH (22.450 m)

- Mašinsko-gradjevinski radovi na objektu JVP "Vode Vojvodine": Centralni magacin opreme za odbranu od poplava - Novi Sad
- U toku su radovi na distributivnoj gasnoj mreži - Silbaš (30.000 m)

  REFERENCE

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998.

1997.