U toku 2002. i 2003. godine realizovali smo sledeće velike projekte:

- gasovod srednjeg pritiska - Rumenka-Kisač "Severni krak"
  (38.900m)
- gasovod srednjeg pritiska - Rumenka-Kisač-Stepanovićevo-
  Kisač-Čenej (33.000m)
- distributivna gasna mreža - Rumenka (30.000m)
- distributivna gasna mreža - Čenej (12.300m)
- distributivna gasna mreža - Bački Petrovac (47.000m)
- dovodni gasovod - Bački Petrovac - Kulpin (4.000m)
- distributivna gasna mreža - Kisač (41.000m)
- distributivna gasna mreža - Lipov Gaj / Veternik (2.000m)
- gasovod srednjeg pritiska - Podgrađe / Petrovaradin (1.600m)

  REFERENCE

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. 2004. 2003. 2002. 2001. 2000. 1999. 1998.

1997.